Remittentundersökningar

Remittentundersökningar

Syftet med remittentundersökningarna är att utvärdera vår verksamhet med strävan om att hela tiden bli bättre och att utveckla verksamheten utefter våra kunders behov och önskemål. 

Resultat från Remittentundersökning Laboratoriemedicin 2013  
Undersökningen verkställdes i juni 2013 genom att Gfk marknadsundersökningsinstitut genomförde intervjuer med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som använder Unilabs som leverantör.

Respondenterna fick svara på 15 frågor och ange både hur stor betydelse service/tjänsten innebar för dem och vilket betyg de gav, på det sättet får man fram en sk AP-analys. AP-analyser används för att identifiera förbättringsmöjligheter genom att mäta skillnader i uppfattning.

Totalt genomfördes 181 intervjuer av vårdpersonal både inom öppen- och slutenvården. Unilabs Laboratoriemedicin har totalt sett en mycket hög kundnöjdhet som står sig väl i jämförelse med mätningar inom andra branscher. 

  • 87% av kunderna har gett betyget nöjd/mycket nöjd
  • Kunderna ger elektroniska provsvar stor vikt
  • Kunderna är mycket nöjda med Unilabs servicevilja och goda tillgänglighet

Resultat från Remittentundersökning Röntgen 2014
• 99% av remittenterna är nöjda/väldigt nöjda med kvaliteten på Unilabs service och tjänster
Unilabs fick högst betyg i:
• Tillgänglighet
• Svarstider
• Personalens bemötande, engagemang och kompetens
• Samarbetsviljan och i att vara tillmötesgående
• Unilabs Kundtjänst
• Engagemang från Unilabs kundansvariga
• Unilabs patient och kundfokus

Nästa remittentundersökning utförs våren 2016.