Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin


Laboratoriemedicinska analyser har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter och våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av verksamheten och är ackrediterade av SWEDAC i enlighet med standarderna SS-EN ISO/IEC 17025 och SS-EN ISO 15189. Det innebär att SWEDAC löpande prövar och bekräftar laboratoriernas oberoende och kompetens att, med väl specificerade metoder, utföra analys, provning och kalibrering.

För förteckning över omfattning, klicka HÄR. Unilabs uppfyller kraven i EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes” vilket innebär att ackrediteringens omfattning kan anpassas i mycket hög grad såväl till interna krav som till våra kunders behov. Detta innebär att den publicerade förteckningen på SWEDACs hemsida över ackrediterade metoder kanske inte omfattar alla metoder. Kompletterad förteckning kan rekvireras från laboratoriets kundtjänst.