FoU Radiologi

FoU-projekt Radiologi

Inom Unilabs Radiologi förekommer ett omfattande arbete inom forskning och utveckling, ofta genom samarbete och medverkan i olika projekt både internt och externt.

Om du har frågor kring Unilabs radiologiska FoU-projekt eller vid samarbetsförfrågan, vänligen kontakta Petra Slättsjö Gunnarsson: Petra.SlattsjoGunnarsson@unilabs.com 

Pågående och tidigare utförda forsknings- och utvecklingsprojekt:

 • 1 - Skåne - Faktorer som reducerar ompunktioner av bröstförändringar

  Studie för att påvisa de faktorer som kan leda till att antalet ompunktioner av bröstförändringar med nålbiopsi kan minskas.


  Under ledning av: Verksamhetschef Karin Leifland, Unilabs Radiologi

  Deltagare från Unilabs: Röntgensjuksköterskorna Susanne Knutsson och Margaretha Forsberg, Unilabs Mammografiavdelning, Kristianstad

 • 2 - Skåne - Promix-studien

  Patienter med stora brösttumörer behandlas med pre-operativ cytostatika och under studietiden bedömer man om tumören har minskat i storlek med hjälp av MR-undersökning.


  Under ledning av: Doc Thomas Hatchek vid Radiumhemmet, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Deltagare från Unilabs: Överläkare Marianne Löfgren vid Unilabs Mammografiavdelning, UMAS ingång 44, Malmö.

 • 3 - Skåne - Tomosyntes-studien (3D mammografi )

  Studie för att jämföra tomosyntes och hälsokontroll med mammografi och för att utröna värdet av tomosyntes. Kan tomosyntes ersätta konventionell mammografi? Inkluderar 10 000 – 15 000 kvinnor.


  Under ledning av: Doc Ingvar Andersson och Sophia Zachrisson, Department of Clinical Sciences in Malmö, Diagnostic Radiology, Lund University

  Deltagare från Unilabs: Doc Överläkare Ph D Ingvar Andersson, Överläkare Cecilia Wattsgård, Lokalt medicinskt ansvarig läkare, Överläkare Marianne Löfgren, Överläkare Annicka Lindahl, Överläkare Barbara Ziemiecka, Forskningssjuksköterska, röntgensköterska Maria Seserin samtliga vid Unilabs Mammografiavdelning, UMAS ingång 44, Malmö

 • 4 - Göteborg - Uppdragsforskning för ett läkemedelsföretag om osteoporos med DEXA

  Under ledning av: Läkemedelsförtaget

  Deltagare från Unilabs: Samtlig personal vid Unilabs Mammografi Grindstugan

 • 5 - Göteborg - POMB = Pre-operativ MR Bröst Patienter < 55 år med finnålsdiagnostiserad bröstcancer

  Randomiserade till MR eller ej som ett komplement till konventionell pre-operativ diagnostik med mammografi och ultraljud. Patienter från Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska Sjukhuset och Västerås Sjukhus.


  Under ledning av: Överläkare Ph D Kerstin Sandelin och Överläkare, Ph D Kirurgkliniken resp Radiumhemmet, Karolinska Institutet, Stockholm

  Deltagare från Unilabs: Överläkare, Lokalt medicinskt ansvarig läkare, MR-ansvarig Anders Adolfsson, Unilabs S:t Göran Röntgen, Stockholm och ST-läkare Åsa Aspelin, Unilabs S:t Göran Röntgen, Stockholm

 • 6 - Göteborg - Screening med MR av BRCA 1 och 2 –bärare

  Under ledning av: Doc, Överläkare Ph D Kerstin Sandelin och Överläkare, Ph D Kirurgkliniken resp Radiumhemmet, Karolinska Institutet, Stockholm

  Deltagare från Unilabs: Överläkare, Lokalt medicinskt ansvarig läkare, MR-ansvarig Anders Adolfsson, Unilabs S:t Göran Röntgen, Stockholm.

 • 7 - Göteborg - MR-guidad vakumbiopsi av bröstförändringar som är oklara eller inger malignitetsmisstanke vid MR Bröst-undersökning

  So Lesionerna har inte kunnat upptäckas vid s.k. second look med mammogrfi och/eller ultraljud eftersom de är för små eller har ett utseende som inte inger patologisk misstanke.


  Under ledning av: Överläkare, Verksamhetschef Ph D Karin Leifland, Unilabs Radiologi

  Deltagare från Unilabs: Överläkare, Lokalt medicinskt ansvarig läkare, MR-ansvarig Anders Adolfsson, Unilabs S:t Göran Röntgen och Överläkare Kjell Hågemo, Unilabs Mammografiavdelning, Stockholm.

 • 8 - Göteborg - ABUS (Automatic Breast Ultrasound) 3 D ultraljud vid hälsokontroll med mammografi

  Kan ett tillägg av 3D-ultraljud öka cancerdiagnostiken med 15 %? 12 000 kvinnor ska inkluderas i studien.


  Under ledning av: Överläkare, Verksamhetschef Ph D Karin Leifland, Unilabs Radiologi

  Deltagare från Unilabs: Överläkare, Lokalt medicinskt ansvarig läkare Ph D Brigitte Wilczek och samtlig personal vid Unilabs Mammografiavdelning i Stockholm.

 • 9 - Göteborg - Preferential Radio Frequency Ablation

  Uppvärming till 80-90 °C av solitära diagnostiserade bröstcancrar maximalt 16 mm i diameter i lokalbedövning.

  Förväntat resultat: Samtliga tumörceller döda. Operation tre veckor efter PRFA genomförts.

  25 patienter ska inkluderas.


  Under ledning av: Sektionschef Överläkare Ph D Lars Löfgren Bröstsektionen, Kirurgkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

  Deltagare från Unilabs: Överläkare Karin Thorneman, Unilabs Mammografiavdelning, Stockholm.

 • 10 - Göteborg - Anti-Seeding nål

  I samarbete med professor Hans Wiksell, KI.

  Venös blodprovstagning före och efter ordinär nålbiopsi av brösttumöroch före och efter nålbiopsi med anti-seeding-nål ska utröna om antalet cirkulerande tumörceller (CTC) i blodet efter nålbiopsi är mindre efter att anti-seeding-nål använts.


  Under ledning av: Sektionschef Överläkare Ph D Lars Löfgren Bröstsektionen, Kirurgkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

  Deltagare från Unilabs: Överläkare Marina Janicijevic, Unilabs Mammografiavdelning, Stockholm.

 • 11 - Göteborg - Stereotaktisk vakumbiopsi av mikrokalk-förändringar i bröst

  Ger vakumbiopsi högre diagnostisk säkerhet vid mikrokalk-förändringar i bröst än sedvanlig core needle biopsy?


  Under ledning av: Överläkare, Verksamhetschef Ph D Karin Leifland, Unilabs Radiologi

  Deltagare från Unilabs: Överläkare Kjell Hågemo, Unilabs Mammografiavdelning, Stockholm.

 • 12 - Göteborg - Promix-studien

  Patienter med stora brösttumörer behandlas med pre-operativ cytostatika och under studietiden bedömer man om tumören har minskat i storlek med hjälp av ultraljud med kontrast-undersökning.


  Under ledning av: Doc Thomas Hatchek vid Radiumhemmet, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Deltagare från Unilabs: Överläkare Karin Thorneman, Unilabs Mammografiavdelning, Stockholm.

 • 13 - Göteborg - Osteoporosstudie

  I samband med hälsokontroll med mammografi i Tumba ska även en röntgen hand tas. Hur många ”normala kvinnor ” har osteoporos som bör behandlas?


  Under ledning av: Doc Överläkare, Ph D Torkel Brismar, Radiologikliniken, Karolinska Sjukhuset, Huddinge, Karolinska Institutet

  Deltagare från Unilabs: Överläkare, Lokalt medicinskt ansvarig läkare Ph D Brigitte Wilczek och röntgensjuksköterskor vid Unilabs Mammografiavdelning, Stockholm.