Våra värderingar

Våra värderingarVårt Mission, Motto och Mantra:
Våra MMM förklarar varför vi gör det vi gör (Mission), hur det vi gör har betydelse för kunderna (Motto) och attityden vi utför vårt arbete med (Mantra).

Våra ”Culture Building Behaviours”
Våra CBBs omfattar fyra beteenden som vi förväntar oss att våra anställda tillämpar i det
dagliga arbetet med kollegor, affärspartners och naturligtvis kunder. Skälet till att vi skapat våra MMM och CBBs är att det hjälper oss att uppnå våra mål och hjälper oss att fokusera på det som är viktigast.

Vi ser det som avgörande att vi inte bara är ett företag som levererar bra resultat, utan att vi också är en fantastik arbetsplats att jobba på. Våra MMM och CBBs hjälper oss att skapa detta bolag.

Mission:
To be at the heart and start of all effective treatment decisions.

Motto:
We give you answers that help give care.

Mantra:
CARE BIG

 ​

 ​​