Om Unilabs

Företagsfakta


Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service.

Laboratoriemedicinska analyser och bild- och funktions-diagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor.

Radiologi
Inom radiologi genomför vi undersökningar med alla metoder som räknas till bild- och funktionsdiagnostik. Vi arbetar med modern utrustning med nya tekniska lösningar och investerar i hög humankompetens och kan därför erbjuda hög kvalitet, korta väntetider och konkurrenskraftiga priser. 
 
Laboratoriemedicin
Inom laboratoriemedicin utför vi analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi/cytologi samt transfusionsmedicin. Vi gör kraftiga satsningar på informationsteknologi och logistik samt utveckling av nya metoder.

Ägare och styrelse
Läs mer om Unilabs AB på allabolag.se 
Unilabs AB ingår i Unilabs Group, se www.unilabs.com.

Personal
Unilabs AB har ca 850 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin.

Sjukfrånvaro (jan-juni 2015): Laboratoriemedicin 3,26 %, Radiologi 3,17 %
(antal sjuktimmar dividerat med antal schemalagda arbetstimmar).
 
Kollektivavtal: Tecknat genom Vårdföretagarna.