CSR

Corporate Social Responsibility

 
Unilabs stöttar Läkare i Världen
Unilabs AB bidrar till omhändertagandet av utsatta och vårdbehövande personer i vårt samhälle genom att erbjuda Läkare i Världens patienter kostnadsfri diagnostik.

 

Läkare i Världen driver sedan 1995 en medicinsk klinik i Stockholm där organisationen erbjuder kostnadsfri vård samt mediciner till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige. Kliniken har varje år över 500 patientbesök och den största patientgruppen är oförsäkrade EU-migranter. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt.

Läkare i Världen baserar sitt arbete på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Där slås bland annat fast att alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa. Läkare i Världen har gjort till sin uppgift att vittna om situationer där denna rättighet kränks.

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Médecins du Monde grundades 1980 och syftet är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst genom hälso- och sjukvårdsinsatser. Tillsammans driver nätverket 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder. Läkare i Världen är partipolitiskt och religiöst obundna. Som en av de stora humanitära hjälporganisationerna har Läkare i Världen rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Läkare i Världen har ett 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.
_________________________________________________________________________