Auskultationsstipendium

Auskultationsstipendium


Du som studerar medicin, är AT- eller är legitimerad läkare är välkommen att ansöka om
stipendium att under en vecka auskultera vid någon av våra laboratorieverksamheter i Sverige

Vi vill visa att laboratoriemedicin:

  • Utgör en viktig del av vårdkedjan. Omkring 70% av alla medicinska beslut
    baseras på laboratoriemedicinsk diagnostik
  • Erbjuder en intressant kombination av ”Människa, Maskin och Molekyl”

Unilabs kan erbjuda:

  • Tillhörighet till ett eget team och ett nätverk av kollegor vid våra andra
    verksamheter i Sverige och i våra systerorganisationer i Europa
  • Goda möjligheter till utveckling och förändring
  • Ordning, tydlighet och korta beslutsvägar
  • Koppling mellan klinik och forskning

Syftet är att skapa ett ökat intresse för de laboratoriemedicinska disciplinerna i allmänhet
samt vårt företag, som erbjuder en unik kombination av hög kvalitet i det kliniska
arbetet och det privata företagets tydliga strukturer och korta beslutsvägar.

Vi erbjuder ett skräddarsytt program att direkt på plats i laboratoriet studera vår
yrkesutövning och även göra studiebesök i våra andra verksamheter. Vi står för
kostnaderna för resor och uppehälle under auskultationstiden.

Ett stipendium på 7500 kr (skattefritt) utgår även.

Vi har möjlighet att erbjuda dig auskultation vid våra laboratorier i Skövde, Eskilstuna
och Stockholm (klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi/cytologi och
transfusionsmedicin)

Kontakta info@unilabs.se för ytterligare information  .