Ledarskap

Ledarskap


Unilabs vill stimulera sina ledare till fortsatt personlig och yrkesmässig utveckling. Det sker dels genom ledarutveckling via Unilabs ledar-utvecklingsprogram, dels genom möjlighet till handledning och mentorskap. Företaget ser positivt på att ledarna deltar i egna nätverk i syfte att utveckla sig själva.

Företagets vision kring ledarskap utgår från koncernens ledarskapsidé. Det innebär en tro på människors vilja och förmåga att själva ta ansvar för sina uppgifter om rätt förutsättningar ges. Ledarskapet innebär att man utifrån individers egenskaper och kompetenser, bygger väl fungerande team, så att helheten får ett större värde än delarna tillsammans.