Nyheter

2014-08-29
Artikel i Dagens Samhälle
"Fler privata diagnoser kan korta vårdtiderna" Tidningen Dagens Samhälle har intervjuat Unilabs VD Philip Delborn.
2014-08-25
Nya Dagarna
Nu är "Nya Dagarna" i full gång! Detta är en fördjupad introduktion för nya medarbetare och chefer inom Unilabs som denna gång går av stapeln i Göteborg. Under två dagar presenteras Unilabs vision, våra värderingar, rutiner med mera följt av gruppövningar där våra nya medarbetare kan lära känna varandra.

Produkter och tjänster

Laboratoriemedicinska anvisningar
Här hittar du som provtagare/remittent information om alla våra analyser och undersökningar inom laboratoriemedicin
Forskning och utveckling
Unilabs strävar efter att främja forskning och utveckling inom diagnostik och patientnära forskning för att stödja såväl Unilabs utveckling såsom våra kunders verksamheter på bästa sätt.
Med Unilabs RadGuide finner du det aktuella organsystemet, och därifrån aktuellt organ som ska undersökas. Via en sökfunktion finns möjlighet att söka på diagnos och fastställa vart patienten bör remitteras.