Nyheter

2018-01-23
SMARTDIAGNOS partnermöte 18-19 januari, Linz, Österrike
Nu har EU-projektet SMARTDIAGNOS, innovationsprojekt inom Horizon 2020, pågått i två år, dvs halva projekttiden. Det övergripande målet med detta projekt är att ta fram två prototyper för diagnostiska system, POC och LAB, för känslig, specifik och snabb detektion av bakterier i helblod från patienter med misstänkt sepsis.
2018-02-26
Breast Pathology Update Workshop
September 13 - 14, 2018 Improvement updated education in diagnosis within breast pathology. This course offers small group instruction by international expert in breast pathology.

Produkter och tjänster

Min Röntgen
Väntar du eller någon du känner på en röntgenundersökning? Nu finns det möjlighet att få vård snabbt genom att boka och betala din röntgenundersökning själv. Allt du behöver är en remiss från din vårdgivare.
NIPT test (Non-Invasive Prenatal Testing)
Unilabs tillhandahåller Panorama® NIPT som med ett enkelt blodprov ger besked om risken för vissa kromosom- förändringar hos det ofödda barnet.
Boka om din mammografi Västra Götaland eller röntgenundersökning via vår Webbombokning. Använd uppgifterna du har fått i din kallelse eller via Bank ID