Nyheter

2018-07-23
Vi kan med glädje meddela att Unilabs efter upphandlingen med SLL nu blir Sveriges största diagnostikgrupp!
Från 2019 kommer vi att bedriva öppenvårdsradiologi på flertalet enheter i Stockholm city och i norra länsdelen av Stockholm och ni kommer att möta oss på bland annat Löwenströmska sjukhuset, Sabbathsbergs sjukhus och Sollentuna närsjukhus.
2018-01-23
SMARTDIAGNOS partnermöte 18-19 januari, Linz, Österrike
Nu har EU-projektet SMARTDIAGNOS, innovationsprojekt inom Horizon 2020, pågått i två år, dvs halva projekttiden. Det övergripande målet med detta projekt är att ta fram två prototyper för diagnostiska system, POC och LAB, för känslig, specifik och snabb detektion av bakterier i helblod från patienter med misstänkt sepsis.

Produkter och tjänster

Min Röntgen
Väntar du eller någon du känner på en röntgenundersökning? Nu finns det möjlighet att få vård snabbt genom att boka och betala din röntgenundersökning själv. Allt du behöver är en remiss från din vårdgivare.
NIPT test (Non-Invasive Prenatal Testing)
Unilabs tillhandahåller Panorama® NIPT som med ett enkelt blodprov ger besked om risken för vissa kromosom- förändringar hos det ofödda barnet.
Boka om din mammografi Västra Götaland eller röntgenundersökning via vår Webbombokning. Använd uppgifterna du har fått i din kallelse eller via Bank ID